Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde
Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie

 


Vergoedingen Fysiotherapie

Vergoedingen Fysiotherapie

Nederland kent een zorgsysteem met een basisverzekering die verplicht is voor iedereen.

Het is een algemeen pakket waarin voor iedereen dezelfde vergoedingen zitten en waar voor
iedereen dezelfde regels gelden. De regering bekijkt elk jaar wat er in de basisverzekering voor het daarop volgende jaar komt. De inhoud van het pakket, maar ook het eigen risico en de eigen bijdrage kan jaarlijks veranderen. Indien u gebruikt maakt van zorg die in het
basisverzekering zit, heeft u te maken met een jaarlijks eigen risico.
Dit geldt voor alle basiszorg samen.

Naast de verplichte basisverzekering bent u vrij om een aanvullend pakket af te sluiten.
Elke zorgverzekeraar stelt verschillende aanvullende pakketten samen.
Door deze pakketten te bekijken kunt u zelf bepalen of u bepaalde zorg extra wilt verzekeren.

Fysiotherapie in de

Aanvullende verzekering

Behandelingen voor uw acute klachten ( klachten welke niet op de Lijst van Borst staan) worden vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Denk hierbij aan rugklachten, schouderklachten, verstuikte enkels, spierscheurtjes,nek klachten, sportletsels etc. Deze kosten worden dus niet gedekt door uw hoofdverzekering (basisverzekering), maar wel onder uw aanvullende verzekering.

Wanneer u een aanvullend pakket heeft, dan zal uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden tot de hoogte die u zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Hierbij heeft u NIET te maken met het eigen risico u hoeft ook niet de eerste twintig behandelingen zelf te betalen.
De behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie in de basisverzekering

Volwassenen

Fysiotherapie voor 18jaar en ouder wordt vergoed uit de hoofdverzekering (basisverzekering) wanneer u een aandoening heeft die voorkomt op de chronische lijst (Lijst Borst).
Deze vergoedingen zijn niet afhankelijk van uw aanvullende verzekering en worden meestal voor langere tijd vergoed. De eerste 20 behandelingen hiervan worden niet vergoed onder de hoofdverzekering (basisverzekering). Daarvoor kunt u dan uw aanvullende verzekering gebruiken. De hoogte van vergoeding (eerste 20 behandelingen) is dan afhankelijk van het aanvullende pakket dat u heeft afgesloten met uw verzekeraar. Deze langdurige fysiotherapie wordt alleen vergoed met verwijzing van een arts.

NB: De term chronisch is misleidend omdat hiermee niet ‘een klacht die vaker voorkomt’

wordt bedoeld, maar ‘een klacht die voorkomt op de Lijst van Borst’. Lijst van Borst:  http://fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie

Wanneer u vergoedingen krijgt uit de hoofdverzekering (basisverzekering) brengt de verzekering eerst het eigenrisico in rekening.

Kinderen

Kinderen hebben vanuit de hoofdverzekering (basisverzekering) recht op negen zittingen fysiotherapie per indicatie (= per klacht) per jaar. Met een verwijzing van een arts kan dit uitgebreid worden tot achttien maal. Chronische fysiotherapie voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt vanaf de eerste behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering bij aandoeningen die op de Lijst van Borst staan.
Bij kinderen komen de eerste twintig behandelingen nooit voor eigen rekening

Nog goed om te weten:
Een aantal zorgverzekeraars combineert verschillende uitgaven binnen een pakket bijv. combinaties met oefentherapie Cesar of huidtherapie. Wanneer u niet meer weet of u vergoedingen kunt krijgen uit uw aanvullend pakket kunt u bij combinatie pakketten het beste uw zorgverzekeraar bellen. Dit kan ook wanneer u elders fysiotherapie heeft genoten.Wij hebben geen zicht op declaraties die andere partijen doen bij uw zorgverzekeraar.Bel bij twijfel uw zorgverzekering. Het kan anders voorkomen dat u achteraf een nota ontvangt voor behandelingen die u heeft gehad, maar die niet vergoed worden. Het gevolg is dat u die nota dan zelf moet betalen. Probeer dat te voorkomen.

 

Informatie

Aangesloten bij:

Fysiovisie is een vereniging van een selecte groep van Fysiotherapiepraktijken in Zuid-Oost Brabant welke als doel hebben om fysiotherapie met nog meer zorg en kwaliteit verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Meer »