Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde
Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie

 


Kan er na revalidatie van een voorste kruisband reconstructie weer worden gesport op het niveau als voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan er na revalidatie van een voorste kruisband

reconstructie weer worden gesport op het niveau als voor

de operatie?

Inleiding:

De (sport)fysiotherapeut komt geregeld knie blessures tegen. Voornamelijk bij competitieve sporten is knieletsel

een veel voorkomende blessure. Een van deze blessures is een voorste kruisband (VKB) ruptuur. Voor de

behandeling van een VKB-ruptuur kan ge kozen worden voor wel of geen reconstructie. Een reconstructie van

de VKB geeft een vergrote passieve stabiliteit maar zegt nog niets over de functionele stabiliteit van de knie.

Deze stabiliteit is afhankelijk van meerdere factoren o.a. de revalidatie, angst en motivatie. Wanneer een sporter

in de praktijk komt en de vraag stelt: "Kan ik weer sporten na een voorste kruisband revalidatie en kan dit op

hetzelfde niveau als voor de blessure?" wordt van de therapeut een reëel antwoord verwacht. Om op deze vragen

antwoord te geven is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

"Kunnen sporters na revalidatie van een voorste

Zoekvraag:

Om de klinische vraag te kunnen beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de volgende PICO vraagstelling.

P: patiënten met een voorste kruisband letsel.

I: de interventie is reconstructie van de voorste kruisband.

C: binnen deze vraagstelling is geen duidelijke C aanwezig.

O: komt de sporter weer op hetzelfde niveau als voor het trauma.

Methode:

Om de klinische vraag te kunnen beantwoorden is er een literatuur onderzoek gedaan. Tijdens de zoektocht zijn

er verschillende databases geraadpleegd: Pubmed, MEDLINE en Pubmed Central. De volgende termen zijn

gecombineerd in de zoektocht: "ACL", "anterior cruciate ligament", "anterior cruciate ligament reconstruction",

"rehabilitation" en "return to sports". Hierbij zijn alle relevanten artikelen geselecteerd met de volgende

inclusiecriteria: bevatten van de items van de PICO vraagstelling, nederlands of engelstalig artikel, publicatie

datum tussen 2000 en 2012, full text beschikbaar, zie bijlage 1. Hieruit kwamen twee artikelen naar voren:

"Return to sports after anterior cruciat ligament reconstruction – A review of patients with minimum 5-year

follow-up"

(1) en

"Subjective functional assessment and the return to sompetitive sport after anterior cruciate

ligament reconstruction." (2)

. Beide artikelen zijn beoordeeld met behulp van het beoordelingsformulier voor

Resultaten:

In het eerste artikel van Dave YH Lee et all(1) wordt er onderzoek gedaan naar de terugkeer in de sport na een

voorste kruiband reconstructie, over een periode van 5 jaar, onder een aziatische sporters. Binnen het onderzoek

is met behulp van een aantal vragenlijsten en metingen het niveau van de sporter bepaalt van voor de operatie en

na de revalidatie. Gebasseerd op de in- en exclusiecriteria worden er 146 patiënten geschikt gevonden om deel te

nemen aan het onderzoek, echter maar 64 patiënten willen deelnemen aan het onderzoek, zie tabel 1 en 2. Deze

patiënten hebben allemaal een voorste kruisband reconstructie ondergaan, direct gevolgd door een revalidatie

programma onder begeleiding van een fysiotherapeut en sportfysiotherapeut. Gemiddeld genomen mochten de

patiënten weer na zes maanden (postoperatief) sporten. Het niveau van sporten en activiteit is gemeten met

behulp van de volgende vragenlijsten: Lysholm Knee, Tegner activity en de Subjective International Knee

Documentation Committee (IKDC). Ook zijn objectieve metingen gedaan m.b.v. KT-1000 arthrometer en de

objective IKDC. Alle patiënten scoorde 5 punten of hoger op de tegner schaal, preoperatief. Dit betekend dat ze

minimaal twee keer per week op tenminste recreatief niveau sporten. Na de revalidatie en tijdens de follow up is

er m.b.v. de vragenlijsten en metingen nogmaals gekeken naar het niveau van sporten. Een aantal patiënten

(N=19), die vanwege sociale redenen niet meer hun sport hervat hebben, zijn uitgesloten van het onderzoek. In

tabel 1 wordt weergegeven hoeveel van de overige 45 patiënten daadwerkelijk weer op het "oude niveau" terug

gekeerd zijn. Bijkomende gegevens zoals de follow up tijd zijn vermeld in tabel 1.

In het artikel van F.W. Smith(2) wordt er onderzoek gedaan naar het niveau van sporten na een voorste

kruisband reconstructie. Hierin wordt gekeken of de patiënten na 12 maanden revalidatie weer op hetzelfde

niveau sporten als voor de operatie. Vervolgens vindt er nog een follow-up plaats van gemiddeld 43 maanden,

Auteur: D.M.I. Doré Jaar: 2012

zie tabel 1. Gebaseerd op de

inclusie en exclusie criteria, zie

tabel 2, zijn er 109 patienten

geselecteerd waarvan 77 patiënten

hebben deelgenomen aan het

onderzoek. Alle patiënten hebben

preoperatief en post operatief

gerevalideerd volgens het protocol

van Shelbourne and coworkers.

Met behulp van de volgende

vragenlijsten: Cincinnati sports

activity scale en Cincinnati sports

function scale is het niveau van

activiteiten en sport bepaald. Deze

resultaten zijn vergeleken met het

niveau dat de patiënt zelf

preoperatief heeft aangegeven.

Indien dit niveau gelijk was aan

het niveau preoperatief werd er

geconcludeerd dat de patiënt weer

op het "oude niveau" kon sporten.

In tabel 1, staan de uitkomsten van het onderzoek weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat 52% van de patiënten

op hetzelfde niveau sport als voorheen.

Discussie

Beide artikelen gebruiken andere vragenlijsten en metingen waardoor de bepaling van het sport en activiteiten

niveau moeilijk met elkaar te vergelijken is. Ook verschilt de onderzoekspopulatie erg van elkaar. In het artikel

van Dave YH Lee et all(1) wordt een grote groep aziatische patiënten onderzocht. De vraag is dan ook of deze

groep representatief is voor de europese gemeenschap of de amerikaanse gemeenschap. Gezien er zowel grote

verschillen zijn fysiek als mentaal (mentaliteit van sport, cultuur). Wel wordt in beide artikelen aangeven dat er

meerdere factoren meespelen in het terugkeren in de sport op oude niveau waaronder angst. Niet al deze factoren

zijn meegenomen in beide onderzoeken. In het artikel van Dave YH Lee et all(1) worden andere vragenlijsten en

metingen gebruikt ten opzichte van het artikel van FW Smith(2). Hierdoor zijn deze moeilijk met elkaar te

vergelijken. Beide artikelen zijn op kwaliteit beoordeeld middels een beoordelingsformulier van the Dutch

Cochrane Centre, doch is het moeilijk om hier sluitende conclusies aan toe te kennen betreffende de kwailiteit

van de onderzoeken.

Conclusie

Uit beide artikelen blijkt dat tussen de 52% en 62% van de sporters daadwerkelijk terug keert op het zelfde

niveau van sportbeleving als voor de reconstructie. Een groter percentage van de sporters keert terug naar een

lager niveau van sportbeleving. Gezien de vele aspecten die meetellen in de terug keer naar de sport is het

moeilijk om de specifieke invloed van de reconstructie te benoemen. Beide artikelen doorstaan, door de grote

verschillen van gebruikte onderzoeksmethode, moeilijk de test van onderlinge vergelijking. Dat is een krachtig

argument voor de juistheid van de onderling overeenstemmende resultaten. Of de patiënt daadwerkelijk terug

keert op het "oude niveau" na een voorste kruisband reconstructie zou volgens deze twee artikelen gemiddeld op

57% liggen.

Dave YH Lee et all(1) F W Smith et all(2)

N= totaal 64 77

Leeftijd 24,8 jaar (18-40) 21 jaar

Geslacht Man: 61 (95,3%) Vrouw:

3 (4,7%)

Man: 37 (48,1%) Vrouw:

40 (51,9%)

Tijd na letsel tot reconstructie8,7 maanden (1-48) (SD12,1)4,6 maanden

Recreatieve sport 43 (67,2%)

Wedstrijd sport 21 (32,8%) 18 (23,4%)

Professionele sport 2 (3,1%) 59 (76,6%)

N= weer gaan sporten 45 62 na 12 maanden

43 bij de follow up

N= terug op hetzelfde niveau van sport als voor letsel

28 (62,2%) 23 (52%)

N= niet terug op

hetzelfde niveau van sport als voor letsel 17 (37,8%) 20 (48%)

Follow up tijd 5 jaar 43 maanden (24-73)

Tabel 1: statisch overzicht

Dave YH Lee et all(1) F W Smith et all(2)

Inclusie criteria

-

VKB reconstructie tussen januari 2000 en december 2000

-

Patiënten met meniscus letsel en kraakbeen letsel

-

VKB reconstructie tussen januari 1994 en februari 1998 middels bone-patella

-

Tussen de leeftijd 15/16 en 30 jaar

-

Wedstrijd of professionele sporters

Exclusie criteria

-

Patiënten die een revisie van de VKB of multi-ligament reconstructie kregen zijn geëxcludeerd

-

Bestaande knie letsel en chronische

-

Recreatieve sporters

Tabel 2: Inclusie en Exclusie criteria

Auteur: D.M.I. Doré

knieklachten

tendon-bone of hamstring tendon graft.

cohort onderzoeken van The Dutch Cochrane Centre. Beide artikelen zijn beoordeeld als voldoende, zie bijlage

2.

kruisband reconstructie weer functioneren binnen hun sport op hetzelfde niveau als voor het trauma?".

« Terug naar het gehele nieuwsoverzicht

Nieuws

Aangesloten bij:

Fysiovisie is een vereniging van een selecte groep van Fysiotherapiepraktijken in Zuid-Oost Brabant welke als doel hebben om fysiotherapie met nog meer zorg en kwaliteit verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Meer »