Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde
Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie

 


Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen.

 

Fysiotherapie wordt al een eeuw toegepast, bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten waarmee de patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uitlopend: - pijn
- krachtsvermindering
- ademhalingsproblemen
- zwellingen
- beperkingen in het bewegen

De klachten kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, hobby’s, werkzaamheden of door veroudering.

De Behandeling

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het vraaggesprek stelt de therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen/verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de therapeut je houding en bewegingen onderzoekt en beoordeelt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan en doel voor behandeling opgesteld.

Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is dezelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Al onze fysiotherapeuten hebben eigen specialisaties. In onze praktijk zullen we dan ook altijd kijken welke klacht het beste bij welke therapeut past. Dit kan betekenen dat we in overleg met de patiënt een collega de behandeling laten voortzetten.

Kwaliteit

De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot therapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hoge School voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en eisen en kennisuitwisselingsprojecten. De fysiotherapie investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. En die ontwikkeling continueert.

 

Specialisatie

Aangesloten bij:

Fysiovisie is een vereniging van een selecte groep van Fysiotherapiepraktijken in Zuid-Oost Brabant welke als doel hebben om fysiotherapie met nog meer zorg en kwaliteit verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Meer »