Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde
Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie

 


Manuele lymfe Drainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen, hersenen en zenuwen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder andere het transport van zenuwprikkels, hormonen, schadelijke stoffen (v.b. bacteriën en virussen) en het uitwisselen van stoffen (v.b. bouwstoffen, afbraakstoffen) en van gassen (v.b. zuurstof, koolzuur).
Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie van ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte, operatie of stress. In dat geval kan de drainage van de lymfe, manueel door een lymfedrainage therapeut geoptimaliseerd worden.

Manuele Lymfedrainage is een zachte massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht, beter of sneller via de lymfebanen af te voeren.

In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deense bioloog, samen met zijn echtgenote, een voor die tijd revolutionaire therapie:  de Manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder. Het bijzondere van de therapie van Dr. Vodder, is dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar ook op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.  Het doel van de Methode Vodder is:
- vochtdoorstroming stimuleren
- immuniteit verhogen
- stress verlagen
- hormoonstelsel optimaliseren.

De behandeling

Bij Manuele Lymfedrainage wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen. De richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van deze techniek. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen, want dan kan het vocht goed worden afgevoerd.

De behandeling, waarbij de patient meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken, wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De behandelserie begint met een uitgebreid gesprek en onderzoek. De massage is een totaalaanpak en zal beginnen bij de lymfeklieren in de hals, daarna in de buik en de borst en dan langzaam werkend naar het gebied waar de klachten zijn.

Specialisatie

Aangesloten bij:

Fysiovisie is een vereniging van een selecte groep van Fysiotherapiepraktijken in Zuid-Oost Brabant welke als doel hebben om fysiotherapie met nog meer zorg en kwaliteit verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Meer »